Tavoitteenasettelun ABC

This content is protected, please login and enroll course to view this content!

7 thoughts to “1. Oppitunti – Osio 4: Kuuntele Aito haastattelutilanne

 • m.hyvonen@icloud.com

  -Katja käytti avointa hastattelua/teemahaastattelua ja ns. parihaastattelua
  – Tosi paljon asioita saatu yhdellä haastattelukerralla ?!Haastattelussa on mukava ilmapiiri. Haaattelu kotona teki siitä luontevan. Osasit hienosti ohjata keskustelua ja koota esille tulleet asiat. Gas- tavoitteet teit ihanan näppärästi.

  Vastaa
 • EmmaO19

  – Haastattelumenetelmä kuulosti väljältä puolistrukturoidulta haastattelulta
  – Haastattelussa oli paljon hyviä kysymyksiä ja hienosti osattu kuunnella mitä haastateltavat vastaa ja vetää vastauksia yhteen. Haastattelu saatu hyvin luonnolliseksi ja keskustelunomaiseksi, mutta silti pysyy hyvin “kasassa” (tämän tasapainon löytäminen on itselleni vaikeinta!).
  – Ihan kaikkea en kuullut, sillä äänite oli hyvin hiljainen eikä minulla ole kuulokkeita, mutta kuulemani perusteella vaikea keksiä mitään moitteita haastattelijalle tai lisäkysymyksiä perheelle!

  Vastaa
 • leenakristiina

  Minulle jäi erityisesti hyvänä juttuna mieleen se että vielä toistit ja varmistit sen mitä vanhemmat olivat sanoneet.

  Vastaa
 • emilia.ginstrom

  -Puolistrukturoitu haastattelu.
  -Mukava, lämmin ilmapiiri > vanhemmat uskaltavat jäädä pohtimaan ja ehdottaa omia asioita, Katja KUUNTELEE ja varmistaa, että ymmärsi oikein + vetää sitten yhteen.
  -Lapsi vei melko paljon huomiota siinä taustalla. Näin on lähes aina… Olisi mahtavaa jos pystyisi hoitaa tällaiset keskustelut aikuisten kesken.

  Vastaa
 • Sanna

  – käytössä oli puolistrukturoitu haastattelu
  – haastattelu alkoi hyvin laajasta näkökulmasta, mutta sen edetessä päästiin käsiksi yhä tarkempiin yksityiskohtiin. Pidin alun laajasta kehystyksestä tosi paljon – lähestymistapa oli aidolla tavalla kokonaisvaltainen ja asiakaslähtöinen. Voisin kuvitella, että hyvin harvassa tilanteessa vanhemmat tulevat ylipäätään pohtineeksi arvojaan ääneen! Näkökulma fokusoitui kysymys kysymykseltä, ja haastattelun lopussa oli saatu muodostetuksi GAS-tavoitteet. Pidin haastattelijan tarkentavista kysymyksistä ja yhteenvetävistä koonneista; tuli sellainen olo, että vanhempien näkökulma ja käsitykset tulivat aidosti esiin ja niille annettiin riittävästi tilaa. Näin vanhempien sitouttaminen tavoitteisiin onnistuukin luultavasti parhaiten. Haastattelussa oli lämmin, kiireetön, hyväksyvä tunnelma. Terapeutti antoi myös vanhemmille kiitosta ja kannustusta. Itse olisin saattanut kysyä aluksi vielä jotain sentapaista, että mikä tuottaa lapsessa vanhemmille tällä hetkellä iloa, mikä taas tuntuu raskaalta (jos näin on). Perheen voimavaroista olisi voinut päästä keskustelemaan tätä kautta.

  Vastaa
 • Jetta

  Asettaisin tavoitteeksi ainakin tunneilmaisun kehittämisen (osaa ilmaista tunteitaan kodin ulkopuolella, osaa ilmaista ärsyyntymistunteen puheella/viittomalla kotona).

  – Katja käytti ainakin teema- ja parihaastattelumenetelmiä

  – Ainoa huono puoli haastattelussa oli se, että se keskeytyi välillä lapsen takia, mutta luonnollinen tilannehan se on ja saitte siitä huolimatta keskusteltua asioista hyvin.

  Hyviä puolia oli paljon. Kuuntelit perhettä hyvin, olit aidosti läsnä. Kysyit vanhempien toiveita ja kuuntelit niitä. Sait vanhemmat pohtimaan asioita kunnolla. Esitit tarkentavia kysymyksiä ja annoit esimerkkejä. Pohditte asiakkaan tilannetta sekä koti- että päiväkotiarjessa. Osasit kaivaa esille asiakkaan mielenkiinnon kohteet hyvin. Kävitte työnjakoa selkeästi ja realistisesti läpi. Kirjoitit asioita ylös, joten pystyit palaamaan niihin ja osasit koota asiat hyvin yhteen. Sait vanhemmat pohtimaan sekä nykytilannetta että tulevaisuutta ja saitte koottua haastattelun perusteella hyviin arkeen sopivia tavoitteita.

  – Ei tule mieleen mitään, mitä olisin vielä keksinyt kysyä perheeltä.

  Vastaa
 • leila.paavola-ruotsalainen

  Haastattelu liikkui kaiketi teemahaastattelun ja puolistrukturoidun haastattelun välimaastossa. Osuvilla ohjaavilla kysymyksillä Katja suuntasi vanhempia pohtimaan keskeisiä asioita. Laajoista periaatteiden ja arvojen pohdinnoista päästiin terapeutin lempeästi johdattelemana kohti konkreettisia tavoitteita. Katja aidosti läsnä, kuunteleva, vanhempia vahvasti osallistava. Minusta oli myös hienoa, että Katja lähti selkeästi raamittamaan omaa rooliansa (mihin pt:n resurssi laitetaan). Päästiin myös konkretisoimaan, miten erilaiset harjoitukset liittyvät asetettuihin tavoitteisiin. Yhdessä tekemistä korostavaa ja vanhempia osallistavaa oli myös se, että pyydettiin vanhempia listaamaan tällä hetkellä lapsen tuottamat sanat. Positiivisuutta ja aivan varmasti uskoa tulevaisuuteen loi se, että kerrattiin, mitä edistysaskeleita on jo saavutettu.

  Vastaa

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *