Kelan palvelukuvaus: Katso nämä neljä eri tapaa arvioida terapian vaikuttavuutta

Huomasitko Kelan palvelukuvauksesta tämän kohdan?

Kela seuraa kuntoutuksen tuloksellisuutta. Arvioinnin keskeiset alueet ovat kuntoutuksen tavoitteet, kuntoutuksella saavutettu osallisuus, elämänlaatu sekä toiminta- tai työkyky. (s. 47, kohta 5.7. Arviointi )

Kelan mukaan kuntoutusta tulisi arvioida näiden neljän kohdan mukaan. Mutta miten ihmeessä niitä mitataan?

KUVA

Nyt törmätään siihen että asiakkailta ei voi kysyä näitä asioita!

Kelan palvelukuvaus on meidän palveluntuottajien käsikirja sille, että jokainen asiakas saisi tasalaatuista palvelua. Huomaan välillä kyseenalaistavani aika voimakkaasti tätä kohtaa Kelan palvelukuvauksesta. Kelan asiantuntijat eivät välillä tunnu muistavan, että meillä puheterapeuteilla on usein asiakkaita, joiden kanssa ei voida käydä keskustelua esimerkiksi osallisuudesta tai elämänlaadusta.

Toimintakykyä on suhteellisen helppo mitata – valitaan vain joku puheterapeuttien käyttämä testi. Lisäksi meillä ainakin HUSin alueella on tehty työnjako, että harvemmin toteutettavat testit tekee arvioiva puheterapeutti. Itse toteutan vain arviointeja joita voi tehdä useammin (esim. Fonologiatesti).

Mutta miten osallisuutta voidaan mitata? Riittääkö se että sai yhden kaverin? Onko se mittari? Meillä on myös vain vähän stardardoituja arviointimenetelmiä erityisesti vaikeimmin kehitysvammaisille asiakkaille. Silloin myös toimintakyvyn arviointi on vaikeaa.

Lue lisää: Hirvittääkö GAS-tavoitteiden vääntäminen?

Näin arvioidaan neljää Kelan ehdottamaa tasoa

Mutta koska haluan toteuttaa palvelukuvausta niin kuin se on kirjoittettu, on minun mietittävä tätä tarkemmin. Kela pyytää siis meitä arvioimaan puheterapian totetutumista neljällä eri tavalla. Näin on tärkeää että etsitään jokaiseen osa-alueeseen oma arviointimenetelmä, jotta päästään käsiksi kaikkiin eri tasoihin. Tässä vinkkejä sinulle:

  1. Tavoitteiden saavuttaminen: GAS-arviointi toteuttaa tämän vaatimuksen, Kelan palvelukuvauksessa tämän todetaankin (ks. kohta 5.7.1. Pakollinen arviointimenetelmä).
  2. Osallisuus: Etsi esimerkiksi TOIMIA-tietokannasta erilaisia mittareita ja kokeile mitkä sopivat sinun asiakasryhmiisi.
  3. Elämänlaatu: Jälleen viittaan TOIMIA-tietokantaan jossa on ehdotuksia myös elämänlaadun mittariksi.
  4. Toimintakyky:  Tähän sopivat tosiaan monet puheterapeutin käyttämät perustestit. Valitse siis vain sopiva.

Tuntuuko sinusta hankalalta lähteä etsimään mittareita? Ja ehkä ne GASitkin tuntuvat vieraalta. Jos tarvitset tähän apua, niin autan mielellänei.

Tavoitteenasettelun ABC kurssilla on sinulle valmiiksi etsitty TOIMIA tietokannasta sekä muualta osallisuuteen ja elämänlaatuun liittyviä mittareita, joita voit kokeilla asiakaskuntasi kanssa. Käymme läpi GAS-menetelmän sekä saat ideoita toimintakyvyn mittaamiseen erilaisilla asiakasryhmillä: vaikemmin vammaisilla asiakkailla, lapsilla joilla on kerronnan pulmia, epäselvä puhe ym…

Aloita Tavoitteenasettelun ABC verkkokurssi tästä