Lukijan kysymys: Miten puheen ymmärtämistä kuntoutetaan?

**Tämä artikkeli on kirjoitettu käyttäen hyväksi Äännekoulun puheterapeutti Joanna Löytömäen kehittämää hierarkia kielellisten pulmien kuntoutukseen

Viestiboksiini kilahti kysymys:

Lapsi, alle 4-v, jolla puheen ymmärtämisen pulmien lisäksi toiminnanohjauksen haasteita. Toivon konkreettisia terapiaideoita helpoista ymmärtämisen harjoituksista. Lapsi tarvitsee kuvat ohjeiden ymmärtämiseen. Joitakin yksittäisiä sanoja osaa. Minkälaisia harjoituksia kotiin?

Olisin vielä vuosi sitten sanonut että kysyt aivan väärältä ihmiseltä. Nyt en kuitenkaan enää koe alemmuutta puheen ymmärtämisen kuntouttamisessa. Tämä johtuu siitä, että meillä Äännekoulussa on kehitetty viimeisen vuoden aikana hierarkista mallia, jonka avulla puheen ymmärtämistä voi lähteä kuntouttamaan.

Puheen ymmärtämisen kuntoutuksen 4 vaihetta

1. Vahvistetaan perheen taitoja

Kuntoutuksessa lähdetään perheen taitojen vahvistamisesta. Vanhempien täytyy osata tukea lapsen ymmärtämistä ihan arjen tasolla. Tämä tarkoittaa konkreettisesti esimerkiksi sitä, että perheen yleistä melutasoa vähennetään, koska tämä huomattu tutkimuksessa tärkeäksi osaksi puheen ymmärtämisen tukemista. Vanhemmat opetetaan kyykistymään lapsen tasolle ja pysäyttämään lapsen, jotta lapsi pystyy keskittymään siihen mitä vanhempi hänelle haluaa viestiä. 

Tässä kohdassa voidaan ottaa viittomat ja kuvat matkaan hahmottamaan lapselle päivän kulkua, tai tukemaan puheen ymmärtämistä. 

Erityisen tärkeänä Äännekoulun puheenymmärtämisen taitojen tukemisen hierarkiassa pidämme sitä, että vanhempi opettelee lukemaan lapselle kirjaa dialogisen lukemisen keinoin. Ohjaa siis vanhemmalle dialogisen lukemisen perusteet, yksi asia kerrallaan. Dialoginen lukeminen vahvistaa sanojen ja lauseiden merkityksiä. Siksi lukeminen on meillä perustreeniä kaikkiin kielellisiin pulmiin!

LUE LISÄÄ:  Miten niukoilla resursseilla tehdään vaikuttavaa kuntoutusta? Äännekoulu laajentaa nettiterapiaa kielelliseen kuntoutukseen

2. Lähdetään harjoittelemaan kielen yksityiskohtia

Kun perheen taitoja on vahvistettu, täytyy lähteä harjoittelemaan kielen yksityiskohtia lapsen kanssa. Yksiohjaisen ohjeen noudattaminen on ensimmäinen asia jota kannattaa harjoitella. Sanavaraston kartuttaminen on aina osa puheen ymmärtämisen pulmien kuntoutusta ja siksi siihen kannattaa panostaa. Sen lisäksi harjoitellaan esimerkiksi kielioppirakenteiden ymmärtämistä (esim. omistus- ja kieltomuoto).

3. Sitten laajennetaan

Kun lapsi alkaa hahmottamaan kielen yksityiskohtia ja osaa noudattaa yksiosaisia ohjeita, edetään eteenpäin. Harjoitellaan ajankäsitteitä ja muita vaikeampia kielioppirakenteita. 

On tärkeää kiinnittää huomiota myös lapsen leikkiin. Leikissä lapsi voi treenata puheen ymmärtämisen taitoja, mutta leikit täytyy pitää lapsen taitotasolla. Ohjaa vanhempaa mukaan lapsen leikkiin: nimeämään, laajentamaan, kertomaan… Jos hän osaa leikkiä jo symbolisia leikkejä, tässä vaiheessa on hyvä siirtyä kuvitteluleikkien treenaamiseen. 

4. Lopuksi luetun ymmärtämisen harjoitteluun

Viimeisessä vaiheessa harjoitellaan luetun ymmärtämistä. Se usein onkin vaikeaa lapselle, jolla on ollut varhaisesta vaiheesta asti pulmia ymmärtää puhetta hyvin. 

 

Tällä tasolla on tärkeää myös käyttää kieltä, joka kehittää lapsen ajattelua. Edelleen kirjojen lukeminen lapselle ääneen, sekä niistä keskustelu ei voisi olla tärkeämpää.

Mitä siis alle 4 vuotiaan kanssa tehdään?

Lukija pyysi pari konkreettista terapiaideaa lapsen kanssa harjoitteluun. Koska en tunne lasta on hyvin vaikea poimia täysin konkreettisia harjoituksia terapiaan, mutta tässä joku idea:

  1. Harjoitelkaa “mun ja sun” omistusmuotoa. Lapsi todennäköisesti ei vielä hallitse tätä kielioppirakennetta, koska hänellä ei ole juuri vielä sanoja, ja sen vuoksi sitä pitää treenata. Tämän rakenteen hahmottaminen auttaa lasta ihan arjen toiminnoissa: lapsi ryhtyy ymmärtämään että kaikki lelut eivät ole esimerkiksi hänen ja voi olla että näin ristiriitatilanteet vähenevät. 
  2. Ohjaa perheelle kotiin dialogisen lukemisen perusteet. Kerro ihan konkreettisesti mikä on hyvä kirja ja lainaa se perheelle. Perheen voimavarat usein eivät riitä siihen että he menevät kirjastoon, saatikka pähkäilevät siellä mikä kirja sopisi nyt lapselle.
Haluatko saada samanlaisia vinkkejä terapiaan suoraan sähköpostiisi? Liity sähköpostilistalleni, jota seuraa jo yli 1000 puheterapeuttia. Liittymislahjaksi saat 10 vinkkiä puheen kuntouttamiseen.

Jätä kommentti